"Eskimeyen kitaplar"

Filozofların Tutarsızlığı

Arapça-Türkçe Paralel Metin

İslam düşüncesi literatüründe vahiy ile aydınlanan aklın din-felsefe ilişkisi bağlamında felsefeye yönelttiği eleştiriler yanında probleme getirdiği açılımlarla Doğu ve Batı’da haklı bir şöhrete sahip olan Gazzali’nin Tehafütü’l-felasife’si klasiklerimiz arasındaki müstesna yerini bugün de korumaktadır. O, bu eserinde Meşşai metafiziğe ve Yeni-Eflatuncu sudur teorisine yönelttiği esaslı eleştirilerle, felsefenin dine alternatif olamayacağını ve hakikati temsil edemeyeceğini göstermeye çalışmıştır.

Tehafütü’l-felasife ile başlayan “Tehafüt geleneği” kelam ve felsefe tarihinin her döneminde olduğu gibi günümüzde de hala bir cazibe merkezi olmaya devam etmektedir.Diğer Kitapları (Gazzâlî)

Diğer Kitapları (Mahmut Kaya)

Diğer Kitapları (Hüseyin Sarıoğlu)

Kitap Hakkında Yorum Yazın