"Eskimeyen kitaplar"

M. Cüneyt Kaya

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2000). Aynı üniversitede yüksek lisansını (2002), İstanbul Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı (2008). Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk-İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Kaya’nın çalışmaları İbn Sînâ, Âmirî ve Gazzâlî’nin düşünce dünyaları, klasik sonrası dönemde felsefe, İslam felsefesi tarihi yazıcılığı ve Osmanlı-Türk modernleşmesi sürecinde felsefenin konumu üzerine yoğunlaşmaktadır.

Eserleri:
Bir ve Çok: Âmirî Felsefesinde Tanrı ve Âlem,İstanbul 2017.
Varlık ve İmkân: Aristoteles’ten İbn Sînâ’ya İmkânın Tarihi, İstanbul 2011.