"Eskimeyen kitaplar"

Ali Benli

2001 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesi’nden, 2005 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Fakültemizdeki görevine, Aralık 2009’da Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak başladı. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak aynı anabilim dalında “Sîbeveyhi’nin el-Kitâb’ında Dil Çalışmalarının Başlaması” adlı yüksek lisans tezini 2007 yılında tamamladı. Aynı yıl başladığı doktora programına devam etmekte ve “Ebû İshâk eş-Şâtıbî’de Nahiv Usulü” adlı doktora tezini hazırlamaktadır. 2010-2011 öğretim yılında Doktora Araştırma bursu ile bir yıl süreliğine Ürdün’de bulundu.