"Eskimeyen kitaplar"

Sekiz Kelime

Millet, Vatan, Hükümet, Adalet, Zulüm, Siyaset, Hürriyet, Eğitim

el-Kelimü’s-semân [Sekiz Kelime], Mısır ulusal bilincinin şekillenmeye başladığı XIX. yüzyılın ikinci yarısında yeni anlam boyutları kazanmış sekiz siyasi anahtar kavramın Ezherli bir âlim tarafından yorumlanma biçimini göstermesi bakımından oldukça önemli bir metindir. Bu kavramlar ümmet, vatan, hükümet, adalet, zulüm, siyaset, hürriyet ve eğitimdir. Yazar bu kavramları incelerken bunlara bağlı olarak gündeme gelen muhtelif fikirleri ele almakta, toplumdaki problemleri tespit etmeye çalışıp bunlara çözüm yolları sunmaktadır. Eserde toplumda ıslahın ancak fertlerin uygun yöntemlerle eğitimi ve toplumsal grupların birbirleriyle ilişkilerinin düzenlenmesi ile sağlanabileceği vurgulanmıştır.  Özellikle eğitim ve öğretimle ilgili konuların ayrıntılarıyla tartışıldığı metinde Mısır’da ziraat,  inşaat ve imar faaliyetleri, ev idaresi, mahalli yönetim şekilleri, ekonomik faaliyetler ve toplumsal tabakaların birbirleriyle ilişkilerine kadar geniş bir yelpazede zengin bir içerik bulmak mümkündür.Diğer Kitapları (Ali Benli)

Kitap Hakkında Yorum Yazın