"Eskimeyen kitaplar"
Tükendi

Sonsuz Mekânın Peşinde

Selçuk ve Osmanlı Sanatında Sütun Başlıkları

Cansever’in 1949’da yazdığı doktora tezi, Türkiye’de yapılan sanat tarihi doktora tezlerinin ilki olması itibariyle ayrı bir öneme sahiptir. Cansever, Selçuk ve Osmanlı sanat tarihinde mühim bir yer işgal eden mukarnas ve baklavalı sütun başlıklarının tarihî seyir içerisinde nasıl inkişaf ettiğini büyük bir titizlikle göstermektedir. Sütun başlıkları Yunan, Roma ve Sasanî gibi kadim medeniyetlerden bu yana kullanılagelen mimarî ve tezyinî bir unsurdur. Cansever bu çalışmasında, Selçuk ve Osmanlılardaki sütun başlıklarının Yunan, Roma, Sasanî, Ermeni, Gürcü ve Bizans ile birlikte Cenubî Suriye, Şimalî Kafkas’tan hangi düzeyde ve ne şekilde etkilendiğini göstermektedir. Cansever, neşri ancak şimdilerde yapılabilen bu önemli eserde, “Selçuk veya Osmanlı sanatı büyüktür, güzeldir, yücedir” yargılarını öne sürme kolaycılığı yerine, Selçuk ve özellikle Osmanlı sanatının kendi anlam bütünlüğü ve tarihî sürekliliği içerisinde hangi kıstaslara göre ele alınması gerektiğini ortaya koyuyor.Medyada

Diğer Kitapları (Turgut Cansever)

Yorumlar

Bahattin ÇEÇEN 08 Şubat 2021
Turgut Canseverin Sonsuz Mekanin Peşinde ve Mimar Sinan isimli eserlerinin tekrar basılmasını rica ediyorum.Bu alanda büyük bir boşluğu dolduran ve bize ait nazarla konuyu değerlendiren böyle büyük bir mimarin eserlerini insanlar daha çok görmeli.Bu kitaplara ulasamiyorum.Kitabin bazi ikinci elleri nadirde olsa bulunuyor fakat o kadar fahiş bir fiyattaki alma gücümüz zor.Lutfen bu kitaplari tekrar basar mısınız?

Kitap Hakkında Yorum Yazın