"Eskimeyen kitaplar"

M. Akif Aydın

1948 yılında Niksar/Tokat’ta doğdu. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İslâm Araştırmaları Enstitüsü’ne asistan olarak girdi. 1981 yılında “Osmanlı Aile Hukukundaki Gelişmeler (XIX ve XX. Yüzyıl) ve Hukuk-i Aile Kararnamesi” adlı tezle doktor oldu. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi anabilim dalına yardımcı doçent olarak atandı. 1987 yılında doçent 1993 yılında profesör oldu. Kahire Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde birer yıl misafir araştırmacı olarak çalışmalar yaptı. 2003-2014 yılları arasında TDV İslâm Araştırmaları Merkezi başkanlığında bulundu. 2009-2013 yılları arasında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üyeliği yaptı. Hâlen İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığını yapmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır. Eserleri: İslâm Osmanlı Aile Hukuku (İstanbul 1985), İslâm Osmanlı Hukuku Araştırmaları (İstanbul 1995), Türk Hukuk Tarihi (11. bs., İstanbul 2013), Kadı Sicillerinde İstanbul (İstanbul 2011) isimli kitapları ve çok sayıda makalesi vardır. Ayrıca F. Gedikli, M. Akman, E. B. Ekinci ve M. Kenanoğlu ile birlikte Sarkis Karakoç’un Külliyât-ı Kavânîn (2 c., Ankara 2006) adlı eserinin yayınını gerçekleştirmiş, İstanbul Kadı Sicilleri (40 c.) ve Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi (10 c.) projelerinin yöneticiliğini yapmıştır.