"Eskimeyen kitaplar"

Khaled El-Rouayheb

Harvard Üniversitesinde James Richard Jewett Arap-İslam Entelektüel Tarihi profesörüdür. Çalışmaları arasında Relational Syllogisms & the History of Arabic Logic, 900-1900 (2010) ve Islamic Intellectual History in the Seventeenth Century (2015) başlıklı kitaplar yer almaktadır. Bunlar yanında Efdalüddin el-Hûnecînin (ö. 1248) Keşfü’l-esrâr an gavâmizi’l-efkâr adlı mantık eserini neşreden (2010) El-Rouayheb aynı zamanda The Oxford Handbook of Islamic Philosophy (2016) adlı kitabın da Sabine Schmidtke ile birlikte editörüdür.