"Eskimeyen kitaplar"

Halil İbrahim Düzenli

2000’de KTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu.  2005’de “Mimari Otonomi ve Medeniyet Ben-idraki Kavramları Bağlamında Turgut Cansever Projelerinde Biçim, İşlev, Yapı ve Anlam Analizleri” isimli teziyle yüksek mimar, 2009’da “Mimar Mehmed Ağa ve Dünyası: Risâle-i Mi’mariyye Üzerinden 16-17. Yüzyıl Osmanlı Zihniyet Kalıplarını ve Mimarlığını Anlamlandırma Denemesi” teziyle doktor oldu. Halen İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesidir.