"Eskimeyen kitaplar"

Savaş Ş. Barkçin

1966 yılında Ankara’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden 1989 mezun oldu (1989). Aynı sene Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman olarak çalışmaya başladı. Muhtelif kamu kurumlarında yöneticilik ve danışmanlık yaptı. Yüksek lisansını uluslararası ilişkiler konusunda ABD’de Washington’daki Johns Hopkins Üniversitesi’nden aldı (1996). Aynı yıl Bilkent Üniversitesi’nde başladığı siyaset felsefesi doktorasını ise 2001 yılında tamamladı. Siyaset bilimi, felsefe, uluslararası ilişkiler ve kültür alanlarında muhtelif tebliğ, konferans, seminer, makale, deneme, tercüme ve kitap tanıtımı yayınları bulunan Barkçin, Bilkent Üniversitesi’nde dersler verdi. Klasik Türk musikisi çalışmalarına lise yıllarında başlayan Barkçin, musikimizin tarihi, teorisi, bugünkü durumu üzerine yoğunlaşmıştır. Bu alanda makale, tebliğ ve konferansları vardır. Cinuçen Tanrıkorur’un “Osmanlı Mûsikisi” başlıklı makalesini İngilizceye çevirmiş, ayrıca muhtelif Türk musikisi albümlerinin İngilizce kitapçıklarını hazırlamıştır. 2000 yılından bu yana Zekâî Dede meşk silsilesinin günümüzdeki mümessillerinden Neyzen Ali Sarıgül’den feyz almaya gayret eden ve klasik tarzda mütevâzı beste çalışmaları da bulunan Barkçin’in müretteb bir dîvânı ile serbest vezinde ve halk şiiri tarzında kaleme aldığı şiirleri vardır.


Yazarın Kitapları