"Eskimeyen kitaplar"

Mehmet Paçacı

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni 1982 yılında bitirdikten sonra 1983 yılında aynı fakültenin Tefsir-Hadis Bölümü’nde araştırma görevlisi ve doktora öğrencisi olarak akademik çalışmalarına başladı. 1985 yılında Suudi Arabistan Kral Suud Üniversitesi, Arap Dili Enstitüsü’nde bulundu. 1987-1988 yıllarında İngiliz Kültür Heyeti (The British Council) araştırma bursuyla İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde araştırmalarda bulundu. 1989 yılında “Kur’an’da ve Kitab-ı Mukaddes’te Ahiret İnancı” adlı çalışmasıyla doktor unvanını aldı. 1993-1995 öğretim yılları arasında Malezya (Kuala Lumpur) Uluslararası İslam Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak bulundu. 1994 yılında doçent oldu. 1998 yılında Vatikan’da Pontificia Universitas Gregoriana ve Pontificio Istittuto Di Studi Arabe E D’Islamistica (PISAI)’da ve 2000 yılında Almanya Bamberg Üniversitesi’nde konferanslar verdi. 2001 yılında profesör oldu. 2002 yılında Fulbright bursu ile Amerika Boston College’da çalışmalar yaptı. 2003 yılında DAAD bursu ile Almanya Bamberg Üniversitesi’nde araştırmalar yaptı. 2008-2011 tarihleri arasında T.C. Washington DC Büyükel-çiliği’nde Din ve Sosyal Hizmetler Müşaviri olarak görev yaptı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sempozyumlara katıldı; bildiriler verdi. Yine yurt içinde ve yurt dışında çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Bazı yayınları: İslami İlimlerde Metodoloji Sorunu (ed.; çev. Mustafa Türker ve Mevlüt Uyanık, İstan-bul: Fecr Yay., 1991), Kutsal Kitaplarda Ölümötesi (Ankara: Ankara Okulu Yay., 2001), Kur’an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz? (Ankara: Ankara Okulu Yay., 2002), Kur’an ve Hadis İlimleri (ed., Ankara: Ankuzem Yay., 2006), Kur’an’a Giriş (İstanbul: İSAM Yay., 2008).