"Eskimeyen kitaplar"

A. İskender Sarıca

1991’de Kayseri’nin Yeşilhisar kazasında doğdu. 2008 yılında Kayseri İmam-Hatip Lisesi’nden, 2014 yılında Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2018 yılında Abbâd b. Süleymân'ın Bazı Kelâmî Görüşleri: Bilgi Teorisi, Ulûhiyyet ve Nübüvvet konulu yüksek lisansını tamamladı. Hâlihazırda Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Teşekkül Dönemi Mu‘tezile’de İlâhî İsimler ve Sıfatlar isimli doktora çalışmasını sürdürmekte olup, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nde araştırma görevlisidir.


Yazarın Kitapları