"Eskimeyen kitaplar"

İsmail Kara

2.2.1955 tarihinde Güneyce/Rize’de doğdu. Güneyce İlkokulu’nu bitirdikten (1965) sonra babasından hafızlığını yaptı (1965-67). İstanbul İmam Hatip Okulu’nu (1973), fark derslerini vererek Rize Lisesi’ni (1973), İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü (1977), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü (1986) bitirdi. Dergâh Yayınları’nda editörlük, yayın yöneticiliği yaptı; Fikir ve Sanatta Hareket, Dergâh dergileri ile Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nin yayınına katıldı (1977-95). 1980-95 yılları arasında Sainte Pulcherie Fransız Kız Ortaokulu’nda (İstanbul/Taksim) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi öğretmenliği yaptı. İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İslâmcılara Göre Meşruiyet İdaresi 1908-1914” başlıklı teziyle siyaset bilimi doktoru oldu (1993). Ekim 1995’te öğretim görevlisi olarak M.Ü. İlahiyat Fakültesi’ne tayin edildi. Kasım 2000’de Türk-İslâm Düşüncesi doçenti oldu, 2006’da İslâm Felsefesi profesörlüğüne atandı. Hâlen aynı fakültede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Eserleri:

Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi-Metinler/Kişiler, 3 C.: I, 1986; II, 1987; III, 1994, İstanbul.

İslâmcıların Siyasî Görüşleri, İstanbul 1994.

Şeyhefendinin Rüyasındaki Türkiye, İstanbul 1998.

Bir Felsefe Dili Kurmak-Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye’ye Girişi, İstanbul 2001.

Din ile Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri, İstanbul, 2003.

Sözü Dilde Hayali Gözde, İstanbul 2005.

Girit/Hanya Mevlevihanesi, İstanbul, 2006.

Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslâm 1, İstanbul, 2008.

İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz-Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not, İstanbul, 2011.
Nurettin Topçu-Hayatı ve Bibliyografyası, İstanbul, 2013.