"Eskimeyen kitaplar"

Eşref Altaş

1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Kâtip Çelebi’de Islahat Düşüncesi” adlı teziyle yüksek lisansını (2002), “Fahreddin er-Râzî’nin İbn Sînâ Yorumu ve Eleştirisi” adlı teziyle de doktorasını tamamladı (2009). Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik ve idarecilik yaptı, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Komisyonu’nda çalıştı. 2010-2012 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde, 2012-2014 yılları arasında Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yaptı. 2014 yılından bu yana İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan ve 2017’de doçent unvanını hak eden Altaş’ın çalışmaları, Fahreddin er-Râzî ve kelâm-felsefe ilişkileri bağlamında müteahhir dönem İslam düşüncesine odaklanmaktadır.