"Eskimeyen kitaplar"

Abdulkasim Gül

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu (2001). 2004-2012 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Gelir Uzmanı olarak görev yaptı. 2012 yılından itibaren Erzurum Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nda görev yapmaktadır. İkinci fakülte olarak Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu (2013). Aynı yıl başladığı yüksek lisans eğitimini 2015 yılında “Kuyucu Murad Paşa” adlı tezle tamamladı. 2015 yılında başladığı doktora programı kapsamında “18. Yüzyılda Yeniçeriler” konusu üzerinde çalışmaya devam etmektedir.