"Eskimeyen kitaplar"

Abdülbâsıt el-Ünsî

(1867-1940)

Beyrut’ta doğdu ve ilk tahsilini burada gördü. Kudüs’te el-Külliyyetü’s-Sultaniyye’den mezun oldu. Beyrut’ta dinî ilimler ve Arap dili dersleri verdi. 1893 yılında el-Mektebetü’lÜnsiyye adındaki kütüphanesini kurdu. 1902 yılında Beyrut’ta el-İkbâl gazetesini çıkarmaya başladı. 1918 yılında nakîbü’l-eşrâflık vazifesine tayin edildi. Ebde‘u’l-esâlîb fî inşâi’r-resâil ve’l-mekâtîb gibi eserleri bulunmaktadır. Beyrut’ta vefat etti.


Yazarın Kitapları