"Eskimeyen kitaplar"

Ali Tekin

Samsun/Çarşamba’da doğdu. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Anabilim Dalı’nda “Fârâbî’de Hakîkate Ulaşma Yolu Olarak Felsefe” adlı teziyle yüksek lisans (2008), “Aristoteles ve Fârâbî’de Burhân Teorisi” adlı teziyle doktora eğitimini tamamladı (2014). Halen Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mantık Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Tekin’in çalışmaları, Meşşâî mantık ve felsefe, özellikle de Fârâbî ve İbn Rüşd’ün mantık eserleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.