"Eskimeyen kitaplar"

Ömer Türker

1997’de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, erken dönem Kur’an tefsirinin epistemolojik çerçevesini inceleyen "Mukâtil b. Süleyman’ın Te’vil Anlayışı" başlıklı teziyle (1999); doktorasını ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde "Seyyid Şerif el-Cürcânî’nin Te’vil Anlayışı: Yorumun Metafizik, Mantıkî ve Dilbilimsel Temelleri" adlı çalışmasıyla tamamladı (2006). 2005-2012 yıllarında TDV İSAM’da araştırmacı kadrosunda çalışan Türker, 2012’de doçent, 2017’de profesör unvanlarını kazandı. 2012’den bu yana Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Felsefesi Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Türker’in çalışmaları metafizik ve bilgi teorisi üzerine yoğunlaşmaktadır.