"Eskimeyen kitaplar"

Pîrîzâde Mehmed Sâhib

(d. 1674 - ö. 1749)

64. Osmanlı şeyhülislamı ve 18. yüzyılın tanınmış alim ve şairlerindedir. İbn-i Haldun'un Mukaddimesi' ni Türkçe'ye ilk çeviren kişi olarak tanınmıştır. Ancak eserin ilk beş bölümünü yapabildi. Kalan 6. bölümü ise Ahmet Cevdet Paşa tamamladı. Bunun dışında çok sayıda Arapça, Farsça ve Osmanlıca şiir de kaleme aldı. Şiirlerinde Sahib mahlasını kullandı.