"Eskimeyen kitaplar"

Macit Karagözoğlu

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2005). “Maktû Hadis ve Delil Değeri” başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesi aldı (2007). Marmara Üniversitesi Hadis Anabilim Dalı araştırma görevliliğine atandı (2007). ABD Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles’ta (UCLA) misafir araştırmacı olarak bulundu (2009-2010). "Duafâ Literatürü: Doğuşu, Gelişimi, Başlıca Özellikleri ve Rivâyetü'l-Hadis Kitaplarıyla İlişkisi" başlıklı doktora tezini tamamladı (2013). Bu tarihten itibaren Hadis Anabilim Dalı'nda yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.