"Eskimeyen kitaplar"

Macit Kenanoğlu

1967 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara Barosu’nda avukatlık stajını tamamladı.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “1982 Anayasası’nda Düşünce Hürriyeti” adlı teziyle master programını bitirdi. Yine Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Osmanlı Devleti’nde Millet Sistemi ve Gayrımüslimlerin Hukuki Statüleri” adlı teziyle hukuk doktorasını; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ise “1858 Arazi Kanunamesi’nin Osmanlı Siyasal ve Sosyal Hayatı Üzerine Etkileri” adlı teziyle Siyaset Bilimi doktorasını tamamladı.
Halen Fatih Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.


Yazarın Kitapları