"Eskimeyen kitaplar"

İbnü’l-Ekfânî’nin Düşüncesinde Ahlâk, Siyaset ve Firâset

İbn Sînâcı bir felsefî geleneğe mensup ve daha çok tabib olarak tanınan İbnü’l-Ekfânî’nin hem amelî felsefe hem de özelde siyaset bilimi çalışmaları daha çok yaşadığı tarih diliminin tabiatıyla alakalıdır. Moğol işgali sonucunda doğduğu coğrafyayı terk etmiş ve Memlük Devleti sınırları içinde yerleşmiş bir filozof-bilim adamı olan İbnü’l-Ekfânî’nin çalışmaları ideal ve başarılı bir siyasî çerçevenin nazarî sınırlarının belirlenmesi kadar doğrudan gerçeklikle ilgili pratik uygulamalarla da ilgilidir. İbnü’l-Ekfânî’nin eserlerinin doğrudan muhatabı hiç şüphesiz Moğollar önünde son direniş kalesi olması bakımından Memlük siyasî erkidir. Memlük ilmî ve siyasî çevrelerine bir tür uyarıda bulunmak isteyen İbnü’l-Ekfânî’nin bu uyarısının, tarihî verilerin şehadetinin gösterdiği gibi, başarılı olduğu söylenebilir.Diğer Kitapları (İhsan Fazlıoğlu)

Kitap Hakkında Yorum Yazın