"Eskimeyen kitaplar"

Memlükler ve Siyâset-i Şer‘iyye

Togan Şeyh el-Eşrefî Örneği

Memlük hukuki-siyasi tecrübesi hilafet-saltanat teorilerinin temel konu olarak tartışıldığı zengin bir siyâset-i şer‘iyye literatürü oluşmasına katkı sağlamıştır. On beşinci yüzyılda Mekke’de emirlik ve muhtesiplik görevlerinde bulunan Hanefî âlim Togan Şeyh el-Eşrefî’nin siyâset-i şer‘iyye anlayışını inceleyen bu çalışma, müellifin bu alana dair telif ettiği temel eserleri kendisinden önceki siyâset-i şer‘iyye ve ahkâm-ı sultâniyye literatürünün temsil gücü yüksek metinleriyle mukayeseli bir biçimde ele almaktadır. Kitap, Togan Şeyh’in Memlükler döneminde siyâset-i şer‘iyye sahasında telif veren en önemli Hanefî âlim olduğunu tespit etmekte, Sultan Kayıtbay’a sunduğu el-Mukaddimetü’s-sultâniyye başlıklı eserinin de Memlük hukuki ve siyasi yapısını dikkate alarak uygulamada esas alınması niyetiyle yazıldığını iddia etmektedir.Kitap Hakkında Yorum Yazın