"Eskimeyen kitaplar"

Dîvân’dan nağmeler

Farklı boyutlarıyla edebiyat-mûsikî ilişkileri

GİRİŞ
Mûsikî ile söz arasında

I
Ersu Pekin
Müzik şiirden bağımsızlaşacak mı?
Okan Murat Öztürk Makam nazariyatı, nazîre ve cantus firmus:müzikte ‘model alarak besteleme’yle ilgili üç yöntem arasındaki muhtelif bağlantılar üzerine
Bülent Aksoy Shakespeare’den “İncesaz”a “İncesaz”dan Shakespeare’e
Zeynep Yıldız Abbasoğlu Müzisyen ya da râviyân-ı şâirândan olmak: müzik risaleleri ve Âdâb Literatürü bağlamında on birinci-on beşinci yüzyıllarda müzisyenlerin meclis âdâbı üzerine

II
Ali Yıldırım - Serda Türkel Oter
Dede Efendinin yürük semâî formunda aynı vezin ile bestelenmiş eserleri üzerinden usûl-vezin  münasebetine bir bakış
Mustafa Çıpan Klasik Türk Mûsikîsi eserlerinin güfteleri /mûsikîmizin şiiri
Ayşe Yıldız Nedîm’in murabbalarından hareketle edebiyat ve müzik ilişkisini yeniden düşünmek
Beyhan Kesik Cenâbî Dîvânı’nda mûsikî

III
Özge Öztekin Edebiyatta müziğin erganun tonu  
Cenk Güray Osmanlı’dan kalan bir şiir ve müzik mirası: “Gazi Murâd Reis’ten IV. Murâd’a ‘vakanüvislik’ örneği olarak Yeniçeri âşıkları”
Savaşkan Cem Bahadır Meclisin olmazsa olmazı: mûsikî âletleri

IV
Franklin Lewis Hâfız ve mûsikî

KaynakçaKitap Hakkında Yorum Yazın