"Eskimeyen kitaplar"

Gazelden Gazele

Dünün Şiirine Bugünden Bakışlar

GİRİŞ

Selim S. Kuru Metinlerle yaşayanlar

 

I METİNLERE YAKLAŞIRKEN

Walter Andrews Osmanlı metin çalışmaları:  geçmişe meydan okuma, geleceği tasarlama

LeRoy Searle Estetik, filoloji ve sensus communis

 

II METİNLER ARASINDA İLİŞKİLER

Guy Barak Sansür, kanonizasyon ve Osmanlı imzâ-takrîz pratikleri üzerine düşünceler

John Curry Bir kütüphanede ne olabilir ki? Osmanlı metinlerine bireysel eserlerdense derlemeler merceğinden bakış

Meredith Quinn On yedinci yüzyıl İstanbulu’nda ucuza okumalar

 

III BAŞKA METİNLER

Rachel Goshgarian “Her kim tutmaz Hak buyruğu, onun helâli haramdır” Ermeni Türkçesi'ne giriş ve Kefe'den bir örnek incelemesi

Jocelyn Sharlett Her şey kimi tanıdığınızla ilişkilidir: Abbasî edebiyatında yaratıcı yazarlık ve konuşma özgürlüğü

 

IV METİNLERİN DÜZENİ

Burcu Karahan Mentor Efendi olmak: on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı’da yapılan Lesaventures de Télémaque tercümeleri

Zeynep Seviner Geri Dönüştürülebilir Transkripsiyon Sistemi ve on dokuzuncu yüzyıl metinleri: Nâmık Kemâl'in İntibah romanı

Hatice Aynur Osmanlı Kitabeleri Projesi: sorunlar, imkânlar, sonuçlar

 

KAYNAKÇAKitap Hakkında Yorum Yazın