"Eskimeyen kitaplar"

İdrak ve İnşa / Turgut Cansever Mimarlığının İki Düzlemi

İdrak ve İnşa / Turgut Cansever Mimarlığının İki Düzlemi
 
Halil İbrahim Düzenli
İstanbul: Klasik, 2009
 
Mimarlık tarihimize yarım yüzyıldır damgasını vuran, hem kendi kuşağından meslektaşlarınca hem de yeni nesil mimarlar tarafından neredeyse her işi bir mektep olarak değerlendirilen Turgut Cansever’in mimari eserlerini ve hayata geçmemiş projelerini iki kapak arasında toplayan İdrak ve İnşa: Turgut Cansever Mimarlığının İki Düzlemi titiz bir edisyonla Klasik Yayınları tarafından basıldı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Halil İbrahim Düzenli’nin, “Mimari Otonomi ve Medeniyet Ben-idraki Kavramları Bağlamında Turgut Cansever Projelerinde Biçim, İşlev, Yapı ve Anlam Analizleri” başlıklı yüksek lisans tezinden hareketle yayına hazırlanan kitap, yaklaşık doksan yıllık mütevazı hayatına 2009 Şubat’ında veda eden Cansever’in kimisi hayata geçmiş kimisi teklif aşamasında kalmış seksen yedi projesine ait plan, çizim, fotoğraf ve tabloya yer veriyor. Eser hem Cansever’in meslek hayatına dair etraflı bir indeks çalışması hem de onun dünya görüşünün ve yapı-biçim-anlam üçgenindeki mimari yaklaşımının gerisindeki entelektüel birikimi tarif eden bibliyografik bir tarama. Kitap, mimarın “yapı standartlarına ruh verme”, “dünyayı güzelleştirme” yönündeki yorumlayıcı tavrını izah etmesiyle de Medeniyet ve Ben-idraki paradigması üzerine kurulu analitik bir çalışma.
Gerek yazıları gerek mimari eserleri ancak ehli ve ilgilisi tarafından takip edilen, sessizce yaşayıp yine sessizce öbür âleme irtihal eden bilge mimarın eserleri ve hayat anlayışı etrafında uyarıcı tepkiler oluşturmayı hedefleyen kitap, üç yüz doksan bir sayfa. Turgut Cansever Kitaplığı serisinin ilk halkası olarak yayınlanan kitabın görsel tasarım bakımından da göz doldurucu bir şıklıkta olduğunu söylemeden geçmemek gerek
Kaynak : http://www.anlayis.net/topluMakaleGoster.aspx?dergiid=75&turid=14&anchorbug=fix